ذخیره ساز
سرور
سرور یک  سخت افزار کامپوتری سرویس دهنه ی مرکزی است،که به در خواست  Client (کامپیوتری که سرویس می گیرد) پاسخ می دهد و سرویسی به آن ارائه می دهد. هدف سرور به اشتراک گذاری داده یا سخت افزار و منابع نرم افزاری به کلاینت ها است . سرورها در حوزۀ IT کاربرد بسیاری دارند. بعضی از سرویس های که امروزه مورد استفاده اند عبارت اند از :
  • فایل سرور
  • وب سرور
  • فکس سرور
  • دیتابیس سرور