سیسکو برای کسب و کارهای کوچک
امروزه یکی از مهم¬ترین نیازهای هر کسب و کاری، به کارگیری تجهیزات مختلف جهت راه¬اندازی شبکه¬های رایانه¬ای در سطوح مختلف این کسب و کارها می¬باشد. در کسب و کارهای متوسط و کوچک برطرف کردن این دغدغه با وجود محدودیت¬های سازمان از جمله عدم توازن قدرت مابین واحد IT سازمان با سایر واحدها، تمایل به صرف هزینه کم و همچنین عدم به کارگیری نیروهای فنی و متخصص گران قیمت با مشکلاتی همراه بوده است. شرکت Cisco با معرفی گروهی از محصولات تحت عنوان Cisco For Small Business امکان پیاده سازی آسان بدون نیاز به نیروهای فنی و متخصص، این مسئله را مرتفع نموده است.
اچ-پی
لینک سیس