به خانواده آلیاسیس بپیوندید

Tomorrow is Calling

Resolving the issue with synchronization in old version

کارشناس فروش سازمانی

Account

 1. حداقل سه سال سابقه کار در فروش محصولات شبکه به سازمانها
 2. تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته های کامپیوتر، IT ، شبکه، نرم افزار مخابرات یا الکترونیک
 3. آشنا با مبانی فروش
 4. آشنا به مفاهیم و تجهیزات و برندهای مطرح شبکه نظیر Cisco ، HP ، EMC و ...
 5. مسلط به اصول و فنون مذاکره
 6. آشنا به فروش B2B
 7. خانم / آقا
 8. دارای روحیه کار تیمی
Look for the latest update in coming days

کارشناس فروش

Sales Expert

 1. حداقل یک سال سابقه کار در فروش محصولات شبکه
 2. تحصیلات کارشناسی ( مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کامپیوتر ، IT ، شبکه، نرم افزار مخابرات یا الکترونیک مزیت محسوب می گردد)
 3. آشنا با مبانی فروش
 4. آشنا به مفاهیم و تجهیزات شبکه و برندهای مطرح شبکه نظیر Cisco ، HP ، EMC و ...
 5. مسلط به مفاهیم مذاکره
 6. خانم / آقا
 7. دارای روحیه کار تیمی
Look for the latest update in coming days

مهندس فروش

Sales Engineer

 1. حداقل سه سال سابقه کار در فروش محصولات و راهکارهای شبکه
 2. تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته های کامپیوتر، IT ، شبکه، نرم افزار مخابرات یا الکترونیک آشنا به راهکارها و تجهیزات و برندهای مطرح شبکه نظیر Cisco ، HP ، EMC و ...
 3. مسلط به مبانی فروش B2B
 4. مسلط به اصول و فنون مذاکره
 5. خانم / آقا
 6. دارای روحیه کار تیمی
Resolving the issue with synchronization in old version

کارشناس شبکه

Network Engineer

 1. حداقل سه سال سابقه کار
 2. تحصیلات حداقل کارشناسی ( مدرک تحصیلی در یکی از رشته های مخابرات - الکترونیک - کامپیوتر - شبکه یا IT مزیت محسوب می گردد) دارای مدارک CCNA , CCNP
 3. مسلط به مفاهیم LAN/WAN , Security , Data Center , Unified Communications در شبکه ها تجربه کار در حوزه های LAN/WAN و یکی از حوزه های Data Center یا Security
 4. و آشنا با تجهیزات و برندهای مطرح شبکه نظیر Cisco _ HP _ EMC و ...
 5. خانم / آقا
 6. دارای روحیه کار تیمی
 7. آمادگی انجام کار در شیفت شب و تعطیلات حسب نیاز
The meeting of developers of cross-platform apps

مدیر واحد فنی و مهندسی

Technical Manager

 1. حداقل سه سال سابقه کار
 2. تحصیلات حداقل کارشناسی ( مدرک تحصیلی در یکی از رشته های مخابرات - الکترونیک - کامپیوتر - شبکه یا IT مزیت محسوب می گردد) دارای مدارک CCNA , CCNP
 3. مسلط به مفاهیم LAN/WAN , Security , Data Center , Unified Communications در شبکه ها تجربه کار در حوزه های LAN/WAN و یکی از حوزه های Data Center یا Security
 4. و آشنا با تجهیزات و برندهای مطرح شبکه نظیر Cisco _ HP _ EMC و ...
 5. خانم / آقا
 6. دارای روحیه کار تیمی
 7. آمادگی انجام کار در شیفت شب و تعطیلات حسب نیاز

تماس با منابع انسانی

جهت استخدام لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید .

job@aliasys.co

82455000 ( ex.195 )

تهران - خیابان سهروردی شمالی - کوچه مهاجر - پلاک 32